برای آنان که به کیفیت می‌اندیشند   ساختمان‌های شرکت چوبین سازه سپهر بر طبق پیشرفته ترین روش‌های طراحی، ساخت و اجرای  سیستم ساختمانی قاب سبک چوبی Light...
سیستم ساختمانی قاب سبک چوبی Light Wood Frame Construction متداول‌ترین سیستم ساختمانی در کشورهای صنعتی است که در بسیاری از این کشورها از جمله کشور ایالات...