چند نمونه از طرح‌های ساختمانی شرکت چوبین سازه سپهر کلیه عملیات طراحی و ساخت و ساز، از پی تا سقف و تا تحویل نهایی کلید توسط مهندسان و متخصصین شرکت انجام...
چند نمونه از طرح‌های شرکت چوبین سازه سپهر: کلیه ساختمان‌های شرکت با تمام امکانات از قبیل تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، کابینت آشپزخانه، کمدهای طبقه بندی...
چند نمونه از طرح‌های ساختمانی شرکت چوبین سازه سپهر   کلیه ساختمان‌های شرکت با تمام امکانات از قبیل عایق حرارتی، عایق صوتی، عایق رطوبتی، تاسیسات الکتریکی...
چند طرح ساختمان‌های چند واحدی شرکت چوبین سازه سپهر:   کلیه ساختمان‌های شرکت با تمام امکانات از قبیل تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، کابینت آشپزخانه، کمدهای...