جستجو
Euro
فارسی
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "فلاور باکس برای روف گاردن"

فلاور باکس دیوار سبز
نظر ها  (0) فلاور باکس دیوار سبز
در حقیقت ، در سال های اخیر ، به دلیل کاهش فضای باز در حیاط خلوت ، و گاهی حتی حذف حیاط خلوت ، مردم راه حل های جدیدی را اتخاذ کرده اند. در عین حال ، فلاور باکس یا جعبه گل یکی از اقلام محبوب و مورد استفاده اخیر است.

0912-6936895